กว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์...ไม้จามจุรีสักชิ้น!!

Than to be a piece of acacia wood furniture!!

สมัยก่อนนั้นคนนิยมปลูกต้นจามจุรีเพื่อเลี้ยงครั่งในทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่ปัจจุบันการเลี้ยงครั่งไม่ได้เป็นที่นิยมหรืออาชีพหลักของคนทางภาคเหนืออีกต่อไป...แต่ก็ยังมีคนส่วนน้อยที่ยังเลี้ยงอยู่เนื่องจากบ้านเมืองได้มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นและกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยจึงเป็นทางเลือกของคนปัจจุบันร่วมด้วยศิลปะภูมิปัญญาชาวบ้านสู่งานแปรรูปไม้จามจุรีเป็นเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะต่างๆ

ผ่านการออกแบบที่มีสไตล์และทันสมัยไม่ว่าจะเป็น เตียงนอน เคาน์เตอร์วางทีวี เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า และสามารถผลิตเป็นสินค้าอื่นๆได้อีกมากมาย

แต่ลักษณะโดดเด่นของไม้จามจุรีคงหนีไม่พ้นไม้แผ่นใหญ่แผ่นเดียวไร้รอยต่อ และลายไม้สวยงามดูมีเสน่ห์ เช่น โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน และโต๊ะประชุม อีกทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าให้บ้านของคุณได้อีกด้วย
In the past, people planted Acacia trees for shellac cultivation in northern Thailand, but nowadays, ahellac farming is no longer popular or the main occupation of northern people ... but still a small number of people still Raising in, because the country has more industrial technology and spread throughout all areas, Thailand is therefore the choice of current people, together with the arts, folk wisdom, into the wood processing of Acacia wood into various types of furniture. Through a stylish and modern design, whether it be a bed, a TV counter, a chair, a wardrobe and can be manufactured into many other products. The distinctive feature of the Acacia wood is inevitable. One large sheet is seamless. And beautiful wood grain pattern looks charming such as dining table, office table and conference table It can also add value to your home as well.
อลิศาเฟอร์นิเจอร์ คือ ผู้ผลิต ออกแบบ และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้จามจุรี โดยช่างที่ชำนาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
Alisa Furniture is a manufacturer, designer and distributor of Acacia wood furniture. By skilled technicians with more than 10 years of experience
ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นไม้แผ่นเดียวไร้รอยต่อและตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นงานสั่งผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ งานออกแบบเพื่อที่อยู่อาศัย โรงแรม รีสอร์ท โครงการบ้านจัดสรร ฯลฯ ไปจนถึงงานที่ต้องผลิตเพื่อการส่งออก
With a vision to focus on one piece of wood seamless and responsive to all customer groups. Whether it is a production order through an online channel according to the customer's design. for hotels, resorts, housing projects, etc., to the work that must be produced for export.
ด้วยความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การส่งมอบงานที่ตรงเวลาจึงทำให้อลิศาเฟอร์นิเจอร์ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศตลอดระยะเวลาหลาย10ปี จากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบัน
With faithfulness Responsibility Delivering work on time, Alisa Furniture has gained the trust and trust of customers both at home and abroad throughout the period of 10 years. From generation to generation Until now