ทาสีไม้อย่างไรให้ติดทนนานไม่กลัวฝนไม่กลัวแดด

How to paint long lasting wood

การ ทาสีไม้ ให้ติดทนทานจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องการเตรียมพื้นผิวเป็นสำคัญ เพราะจะช่วยให้สียึดเกาะได้ดีขึ้น แนะนำให้อ่านคำแนะนำข้างกระป๋องบรรจุภัณฑ์ให้ดี อย่าฟังแต่คำบอกเล่าจากพนักงานเพียงอย่างเดียว เพราะบางคนอาจให้ข้อมูลผิดเพี้ยนได้เหมือนกัน

ในการ ทาสีไม้ ผมเคยพบกรณีที่มีคนใช้สีรองพื้นผสมน้ำมันสนทาชิ้นงานเหล็ก แล้วใช้สีน้ำมันซึ่งมีส่วนผสมของทินเนอร์ทาทับ สุดท้ายพื้นสีบวมเสียหาย ต้องเริ่มต้นขัดลอกสี แล้วทาใหม่ทั้งหมด เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา เพราะฟังคำแนะนำของพนักงานเพียงอย่างเดียว โดยไม่ทันได้อ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์เสียก่อน ซึ่งงานทาสีน้ำมัน ไม่ว่ารองพื้นหรือสีทับหน้า ต้องใช้ตัวทำละลายชนิดเดียวกันเท่านั้น
For long lasting wood, it is important to consider surface preparation. Because it will help paint adhesion better It is advisable to read the instructions on the side of the canister carefully Don't just listen to hearsay from the staff. Because some people may give false information as well.

In painting wood, I have encountered cases where people use turpentine primer on steel pieces Then use an oil paint which has a mixture of thinner paint over Finally, the floor is swollen and damaged. Need to start scrubbing the paint And re-apply all waste of money and time because of listening to the advice of employees alone Without even reading the instructions on the packaging first Which oil painting Whether the foundation or topcoat Must use only the same solvent.
นอกจากการเตรียมพื้นผิวให้ดี ยังมีรายละเอียดเฉพาะที่ควรทราบเป็นข้อมูลก่อนลงมือทาสีไม้แต่ละงานดังนี้
In addition to preparing the surface well There are specific details that should be known as information before starting each wood painting as follows.
สีทาไม้ประเภททึบแสง มีทั้งสีน้ำมันและสีอะครีลิค ซึ่งไม่สามารถทาทับกันไปมาได้ เราต้องรู้ก่อนว่าสีเดิมเป็นสีน้ำมันหรือสีอะครีลิค โดยใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ถูบนพื้นผิวชิ้นงานของเรา ถ้ามีสีติดที่สำลีนั่นก็คือสีอะครีลิค แต่ถ้าเป็นสีน้ำมัน จะไม่มีสีใดๆติดที่สำลี ยกเว้นว่าพื้นผิวชิ้นงานนั้นๆเสียหายจนสีมีสภาพเป็นฝุ่น เพียงใช้กระดาษทิชชู่เปล่าเช็ดก็มีสีติดได้เช่นกัน

สีทาไม้ที่เป็นอะครีลิคชนิดน้ำหรือ water base ทำให้การทำงานง่ายขึ้น ไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนสีน้ำมัน ถ้าชิ้นงานไม้ของเราทาด้วยสีน้ำมันมาก่อน ต้องขัดออกให้หมด จากนั้นจึงเตรียมพื้นผิวด้วยสีรองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มียางไม้ออกมาหลังจากทาสีทับหน้าไปแล้ว สุดท้ายทาสีทับหน้าสูตรน้ำตามต้องการอีก 2 รอบ ก็เรียบร้อย

การซ่อมแซมผิวเฟอร์นิเจอร์ไม้ หากมีรอยขูดขีด ให้ใช้กระดาษทรายละเอียดประมาณเบอร์ 240 – 320 ขัดพื้นผิวงาน แล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดเอาฝุ่นออก รอจนแห้งสนิท จึงลงมือทาแลคเกอร์ทับได้ตามต้องการ แต่หากพื้นผิวเสียหายมากจนถึงเนื้อไม้ การทาแลคเกอร์ทับอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขเรื่องของสีที่ต่างบนพื้นผิวได้ จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญ ทำเองอาจจะต้องแก้ปัญหาเรื่องสีไม่ตรงหลายครั้ง ขอแนะนำให้พึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าครับ

ถ้าชิ้นงานมีปัญหาสีน้ำมันหลุดล่อน จำเป็นต้องขัดสีเดิมออกให้หมดเสียก่อน ค่อยทาทับลงไปใหม่ เพราะถ้าเราทาทับลงไปโดยไม่ขัดสีเก่าออก สีที่ทาลงไปใหม่จะยึดติดกับไม้ได้ไม่ดี แต่ถ้าสีเดิมยังยึดเกาะกับผิวไม้ได้ดีอยู่ แต่ผิวหน้าไม่เงางาม หรือเราต้องการเปลี่ยนสี สามารถใช้กระดาษทรายละเอียดๆ เบอร์ประมาณ 240 – 320 ขัดผิวหน้าออก เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ แล้วรอให้แห้งสนิทก่อนลงมือทาสีน้ำมัน
Opaque wood paint Both oil and acrylic paints are available. Which cannot be applied to each other back and forth We must first know if the original paint was oil paint or acrylic paint. Using a cotton swab moistened with rubbing alcohol on the surface of our work. If there is a color attached to a cotton pad, that is acrylic paint. But if it's oil paint There will not be any color attached to the cotton pad. Except that the workpiece surface is damaged until the paint is dusty. Just wipe with a clean tissue paper, it will have color sticking as well.

Wood based acrylic paint or water base makes work easier. Does not have a pungent smell like oil paints. If our woodwork has been painted with oil paint before Must be scrubbed out The surface is then prepared with a primer to increase adhesion and ensure that no rubber will come out after the topcoat has been painted. Finally, paint the top of the water formula as needed, another 2 times, it is done.

Repair of wooden furniture If there are scratches Use a fine sandpaper about 240 - 320 to polish the work surface. Then use a damp cloth to wipe off the dust, wait until it dries completely, then proceed to apply the lacquer over as needed. But if the surface is very damaged until the wood Applying lacquer only does not fix the color difference on the surface. Requires expertise Doing it yourself may have to solve the problem of color mismatch many times. It is recommended to rely on furniture technicians better.

If the workpiece has a problem with the oil paint flaking Need to polish off the original color first Gradually paint over again Because if we paint over it without removing the old paint Newly applied paint will not adhere well to the wood. But if the original color still adheres to the wood surface well But the surface is not shiny Or we want to change the color You can use a fine sandpaper, 240 - 320 to scrub the surface. Wipe with a clean cloth dampened with water. And wait for it to dry completely before proceeding to paint the oil.ที่มาจาก https://www.baanlaesuan.com