อลิศาเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด

Alisa Furniture The factory produces all types of wooden furniture.

ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดมา
ยังคงรักษาและพัฒนาคุณภาพของสินค้าบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้งในปัจจุบัน
โรงงานอลิศาเฟอร์นิเจอร์
ประกอบกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกรูปแบบ เรามีช่างฝีมือที่สามารถผลิตงานไม้
+ใบอนุญาติโรงงานไม้หวงห้าม
+ใบอนุญาติค้าไม้หวงห้าม
+ใบอนุญาติส่งออกไม้หวงห้ามครบวงจร
As a result, we have always been trusted by both domestic and foreign customers.
Still maintaining and developing the quality of products and services continuously To continuously respond to the needs of customers today
Alisa Furniture Factory
Business producing all types of wooden furniture. We have skilled craftsmen who can produce woodwork.
+Restricted wood factory license
+Restricted timber trade license
+Complete license to export restricted wood